• Imam Sadiq (fvmh) sa: Vi alla är räddningens skepp

    men min förfader Husseins (fvmh) skepp är rymligare, och [seglar] snabbare [på] havens vågor.

OM FELFRIA
(Frid vare med de)

Kära besökare!

Alla människor bemöter olika problem och stöter på upp – och nedgångar under sitt liv. Folk känner oftast svaghet och att de är inkapabla när de ställs inför problem, därmed försöker de söka hjälp och vägledning från folk. Genom att hitta förebilder inom varje område, och därefter följa dem, då utför de sitt ansvar utmärkt och lindrar därmed sina smärtor och klarar av sina problem.

Om vi kollar i koranen kan vi se att den heliga profeten (fvmh) är presenterad som en av våra förebilder[1]. Om vi letar efter någon annan förebild och en efterträdare till honom, kommer vi att komma fram till den store ledaren och Gudfruktige mästaren Imam Ali (fvmh). Därför är det passande att vi går igenom hans storslagna och häpnadsväckande liv som är fullt av händelser för att lära oss om hans goda uppförande och moral.

[1] Surah 33, vers 21 i den Heliga Koranen

Skicka e-post till oss